وبینار معارفه دوره آموزشی کوچینگ و تسهیل‌گری سازمانی بر مبنای مدل ORSC

سر فصل عناوین وبینار:

  • بررسی تفاوت‌های کوچینگ سازمانی و فردی
  • معرفی مدل کوچینگ بر اساس Relationship Systems Intelligence
  • مروری بر مدل‌های تحول سازمانی  Organisational Transformation
  • معرفی دوره آموزشی کوچینگ و تسهیل‌گری سازمانی

مخاطبین وبینار و دوره:

  • کوچ‌های سازمانی
  • مدیران منابع انسانی و رهبران سازمان‌ها
  • اجایل کوچ‌ها
  • اسکرام مسترها

تاریخ و زمان وبینار:

  • شنبه ۲۱ تیر ساعت ۱۹:۰۰تا ۲۰:۰۰

فرم ثبت نام رایگان:Print Friendly, PDF & Email