نویسنده: saman

۰

نمی توانید کاری را به کسی بسپارید؟

یکی از مهمترین اصول مدیریت زمان استفاده از این اصل است که ما نمی توانیم تمامی کارهایمان را خودمان انجام دهیم. بدون درنظر گرفتن اینکه ما در چه سطحی از یک سازمان با جامعه...

۰

تکنیک مدیریت زمان(GTD) چیست؟

GTD مخفف رایجی برای Getting Things Done نام کتابی از David Allen است. این کتاب یک سامانه مدیریت زندگی و کار را برای باروری و انجام کارهای بیشتر با استرس کمتر پیشنهاد می‏کند. پس...