نمی توانید کاری را به کسی بسپارید؟

یکی از مهمترین اصول مدیریت زمان استفاده از این اصل است که ما نمی توانیم تمامی کارهایمان را خودمان انجام دهیم. بدون درنظر گرفتن اینکه ما در چه سطحی از یک سازمان با جامعه در حال کار هستیم، کارهایی هستند که به ما ارجاع می شود و ما می توانیم آنها را انجام دهیم ولی از انجام کارهای مهمتر باز می مانیم. در هر حال ما توانایی مالی انجام کارهایی را که در گذشته انجام می داده ایم را نداریم. اگر امروز شما برای هر ساعت کار برای مثال ۱۰۰۰۰ تومان دریافت می کنید دیگر نمی توانید و نباید کارهایی که برای انجامشان می توانید فردی با ساعتی ۵۰۰۰ تومان را به خدمت بگیرید، انجام دهید.


با توجه به این اصل برای پیشرفت و انجام کارهای بیشتر و بهتر کارهایتان را به تشخیص خود طبق روش زیر و با در نظر گرفتن این نکات برون سپاری کنید:

 کار را به فرد مناسب بدهیم.

  1. دقیقا مشخص کنیم که چه کاری باید انجام شود.
  2. نحوه انجام کار نیز باید مورد توافق باشد.
  3. از فرد انتخاب شده بخواهیم تا دریافت‏های خود را توضیح دهد.
  4. برای انجام کار مهلتی تعیین کنیم و تا قبل از پایان مهلت سرکشی‏هایی را ترتیب دهیم.
  5. مدیریت بر استثناها(فقط وقتی درخواست گزارش کنیم که کارها طبق برنامه پیش نرفتع باشد. افراد از بازرسی و گزارش دادن خشنود نمی شوند)

Print Friendly, PDF & Email

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *